Νέαρχος

Νέαρχος

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή.» (Α’ 15) θεσπίστηκε η κατάρτιση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ειδικού προγράμματος με τον τίτλο «Νέαρχος».       

Με το πρόγραμμα «Νέαρχος» χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα στους παρακάτω τομείς:

 α) έργα λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών των λιμενικών αρχών, των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και κάθε άλλης κτιριακής εγκατάστασης και υποδομής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών ωρίμανσης αυτών, καθώς και συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων,

β) έργα υποδομών και δικτύων διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος ιδίως για τα μικρά, απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά,

γ) έργα διαχείρισης ενέργειας που σχετίζονται ιδίως με τις περ. α` και β`, καθώς και

δ) συμβάσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών που συνδέονται με τη διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου και συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α` 145).

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / ΥΝΑΝΠ, με την υπ’ αριθ. πρωτ.: Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Α/2998 /23-06-2021 απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ ορίστηκε ως αρμόδια Υπηρεσία για τη στρατηγική επικοινωνίας και τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος ΝΕΑΡΧΟΣ.

 Στο πλαίσιο επικοινωνίας του Ειδικού Προγράμματος «Νέαρχος», θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν στην εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας για την παρουσίαση και την προώθηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Νέαρχος, με στόχο την επικοινωνία της ύπαρξης του προγράμματος και την απόκτηση μιας ενιαίας ταυτότητας που θα χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίησή του.

Η κατάρτιση της στρατηγικής επικοινωνίας του Προγράμματος ΝΕΑΡΧΟΣ πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τη δράση: «Υποστήριξη του Υπουργείου για την αποτελεσματικότερη και έγκαιρη υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος Νέαρχος» που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014-2020» 

  • Sidebar Icons