Πρόγραμμα Εσπα 2021 – 2027

Πρόγραμμα Εσπα 2021 – 2027

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 που σταδιακά υλοποιείται, καθώς ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση της υφιστάμενης κατάστασης ανά Πρόγραμμα, όπως μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί, σε συνεννόηση με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ, όσον αφορά στις δράσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν προταθεί δράσεις ενδεικτικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, στις οποίες προστίθενται οι δράσεις που έχουν σταλεί στα περιφερειακά προγράμματα, ενώ μέχρι σήμερα έχουν «κλειδώσει» για τα τομεακά προγράμματα «Υποδομές Μεταφορών», «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή».

Ειδικότερα, μετά από πρόταση που έγινε από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ, παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα όπως έχει αποτυπωθεί στο στόχο πολιτικής 3:
“Η βασική προτεραιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος μεταφορών προς τα νησιά με έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα θέτοντας σε λειτουργία ένα δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό την εξασφάλιση σταθερών, διαρκών και αξιόπιστων συνδέσεων για τις άγονες γραμμές σε συνδυασμό με το σύνολο των νησιωτικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα έχουν οι παρεμβάσεις σε επιλεγμένα λιμάνια εντός και εκτός ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με τις ανάγκες επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών/εμπορευματικών μεταφορών, με την παράλληλη εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι παρεμβάσεις θα συνδυαστούν με προώθηση της χρήσης καθαρών καυσίμων, την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση των λιμένων, καθώς και τη λειτουργική διαχείριση των υπηρεσιών τους».

  • Sidebar Icons