Προμήθεια περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προμήθεια περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 2.β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης αθρώπινου δυναμικού.»
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΕΜ)
Προϋπολογισμός: 500.000,00
Στόχος του έργου: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας.
Προγράμματα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
  • Sidebar Icons